REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI:

„Activit” SIA nodrošina preču pārdošanu un reklamēšanu savā interneta veikalā www.headstartNorden.com.

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) ir distances līgums starp „Activit” SIA un reģistrēto lietotāju - pircēju (turpmāk tekstā – klients). Reģistrējoties www.headstartNorden.com, klients apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem (t.sk. zemāk ietvertajiem vispārējiem līguma noteikumiem, kas turpmāk tekstā tiek saukti arī par līgumu). Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem, pirms tiek veikta reģistrācija un preču iegāde no www.headstartNorden.com.
Līgums stājas spēkā katru reizi, kad klients mājaslapā www.headstartNorden.com iegādājas preci.

Vispārējā līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:

 • Prece - „Activit” SIA mājaslapā www.headstartNorden.com piedāvātā prece.

 • www.headstartNorden.com konts - mājaslapā norādītais „Activit” SIA bankas konts.

 • www.headstartNorden.com - „Activit” SIA (LV40103537839), struktūrvienība adresē Starta ielā 2, Rīgā, LV-1026, e-pasta adrese: headstart@headstartNorden.com.

 • Līgums starp „Activit” SIA un klientu - noslēgtais pirkuma līgums par www.headstartNorden.com Preces iegādi, kas tiek noslēgts šajos noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā.

 • Klienta konts - uz klienta vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, no kura tiek veikta pirkuma samaksa pārskaitījuma veidā vai izmantojot attiecīgajam kontam piesaistītās norēķinu kartes (debetkartes, kredītkartes). Klients ir tiesīgs veikt pirkuma apmaksu arī bankas norēķinu karti, ierodoties „Activit” SIA adresē vai veicot pārskaitījumu par „Activit” SIA piestādītu rēķinu.

 • Klients - rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz līgumu kā pircējs.

 • Mājaslapa - “Activit” SIA interneta veikals ar adresi www.headstartNorden.com kurā elektroniski reģistrējoties klients piekrīt šiem noteikumiem.

 • Parole - klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību klients apliecina savu identitāti un kuru klients apņemas saglabāt, neizpaust un nenodot nevienai trešajai personai.

 • Pārdevējs – Preces pārdevējs “Activit” SIA, no kura klients saņem preci.

 • Pirkuma maksa - Mājaslapā norādītās preces pirkuma maksa, ko klients samaksā „Activit” SIA par iegādāto preci.

 • Puses - Klients un „Activit” SIA kopā.

 • Trešā persona - jebkura persona, kura nav viena no līguma pusēm.

APMAKSAS VEIDI UN KĀRTĪBA:

 1. Klients priekšapmaksas veidā veic pirkuma apmaksu – pārskaitot naudas līdzekļus pirkuma summas apmērā, izmantojot maksājumu karti, veicot pārskaitījumu uz "Activit" SIA bankas kontu, izmantojot PayPal, kā arī uz vietas veikalā saņemot preci klātienē.

 2. Klients saņem preci tā norādītajā piegādes adresē vai "Activit" SIA adresē pēc pirkuma apmaksas.

 3. Veicot preces rezervāciju www.headstartNorden.com ar iespēju to izņemt un apmaksāt veikala adresē, prece ir jāizņem 72h laikā, pretējā gadījumā rezervācija tiek atcelta.

 4. Pirkumu iespējams apmaksāt:

  • izmantojot maksājumu kartes - Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express;

  • izmantojot PayPal;

  • ar bankas pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina;

  • ar maksājuma karti "Activit" SIA darba laikā un adresē.

 5. Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat reģistrāciju un/vai preču iegādi www.headstartNorden.com.

PIEGĀDES NOTEIKUMI:

 • Piegāde katrai precei tiek veikta www.headstartNorden.com norādītajā termiņā un klienta norādītajā adresē, ja vien ir veikta apmaksa par izvēlēto preci.

 • Piegādes maksa ir atkarīga no preces svara, izmēriem un piegādes attāluma.

 • Piegādi nodrošina Omniva kurjera dienests, kas ir www.headstartNorden.com sadarbības partneris.

 • Klientam ir iespēja preci izņemt pašam “Activit” SIA birojā noliktavā, Starta ielā 2, par ko maksa netiek piemērota. Ja vēlaties preci saņemt pats, apmaksu var veikt iepriekš, izmantojot maksājumu karti, veicot pārskaitījumu uz "Activit" SIA bankas kontu vai PayPal, kā arī uz vietas veikalā izmantojot maksājuma karti. Veicot preces rezervāciju www.headstartNorden.com ar iespēju to izņemt un apmaksāt biroja noliktavas adresē, prece ir jāizņem 72h laikā, pretējā gadījumā rezervācija tiek atcelta.

 • Klientam ir svarīgi uzrādīt precīzu kontaktinformāciju un piegādes adresi, lai preces piegāde neaizkavētos un piegādes brīdī ar klientu varētu sazināties.

 • Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar "Activit" SIA, lai noskaidrotu visus jautājumus, kas saistīti ar piegādi un servisu.

 • Nodrošināsim individuālu pieeju katram klientam.

PREČU ATGRIEŠANA:

 1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no preces iegādes 14 dienu laikā no preces iegādes dienas, ja prece šo 14 dienu laikā nav izmantota. Lai izmantotu preces atteikuma tiesības, klientam prece jāatgriež "Activit" SIA adresē (Starta ielā 2, Rīgā, LV-1026). Pēc preces atgriešanas "Activit" SIA nekavējoties izmaksā klientam attiecīgos naudas līdzekļus.

 2. Atteikuma tiesības nav iespējams pilnībā vai daļēji izmantot:

  • ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma;

  • ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes; šādā gadījumā piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no preces iegādes cenas.

  • ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp klientu un piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.

 3. Klients, izmantojot šo noteikumu 1. punktā minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības un kvalitātes nesamazināšanos, kā arī par tādu preces uzglabāšanu un transportēšanu, kas nav pasliktinājusi preces kvalitāti.

 4. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un atteikums nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nogādāšanu pārdevējam un bankas savstarpējo norēķinu izdevumus.

 5. Pārdevējam ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt klientam pirkuma maksu, ja atteikums no preces izdarīts šo noteikumu 1. punktā minētajā termiņā un nepastāv šo noteikumu 2. un 4. punktos noteiktie šķēršļi pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

 Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat reģistrāciju un / vai preču iegādi www.headstartNorden.com

Pirkumu grozs